Kıbrıs Üniversiteleri

Kıbrıs Üniversiteleri Hakkında Herşey

Girne Üniversitesi Pilotaj Eğitimi

Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Profesyonel Pilotluk Lisans Eğitimi (Professional Pilot)
Kabul ve Kayıt Koşulları
Kabul Koşulları:

 1. Bu programa başvurabilmek için boy uzunluğunun en az 1,65 m, en çok 1,90 m olması, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinin son iki rakamından en çok 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlıkta olmak; dilinde kekemelik ve pelteklik bulunmaması gerekir.
 2. Programa güz sömestrinde başlanır. Program yüzde yüz İngilizcedir. İngilizce seviyesi yeterli olmayan öğrenciler için iki yarıyıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır. Hazırlık programının süresi, lisans eğitim-öğretim süresine sayılmaz (ATPL pilot lisansı aşamasında en az ICAO Level 4 seviyesinde İngilizce dil yeteneğinin belgelenmesi isteneceği hatırlatılır).
 3. Bu programda uygulamaya yönelik bazı eğitim-öğretimlerin özel ve resmi havacılık kuruluşlarının tesislerinde yapılacağından, programa kayıt olacak öğrencilere güvenlik soruşturması yaptırılacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz olan veya bu kuruluşların düzen ve disiplinine uymayan öğrenciler bu programa devam edemezler.
 4. Aday öğrencilerin T.C. ve K.K.T.C. uyrukluları, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) “Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1)” nin 24. maddesinde belirtilen öğrenci pilot lisansı için müracaatlarında öngörülen şartları taşıyor olması gerekmektedir*. Öğrenci, öğretime başlamadan önce 01.03.2014 tarihli SHT-1T’de belirtilen JAR-FCL 1 ve SHY-1 Yönetmeliği esaslarına uygun olarak Profesyonel Pilotluk Eğitimi alacak adayların eğitime başlamadan önce tabi tutulacağı teste ilişkin esasları sağlaması belirtilmektedir. Aday SHGM tarafından yetkilendirilen havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1 inci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmalı ve Pilot Aptitude Psychometric Inventory (PAPI) testine girmiş olmalıdır. Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1) çerçevesinde, öğrenim süresi içerisinde, öğrencinin pilotluğa elverişsiz duruma gelmesinden ötürü ortaya çıkacak tüm hususlardan öğrenci sorumludur. Uçak Pilotu Lisans Yönetmeliği (SHY–1) çerçevesinde, sağlık muayenesi sonucunda öğrencinin pilotluğa elverişsiz olması durumunda ilgili bölüme kaydı yapılmayacaktır veya yapılmışsa başka bir bölüme geçmesi gerekecektir. Bu öğrencilerin durumları Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından değerlendirilerek, puanının tuttuğu başka bir programa yerleştirilirler. Diğer uyruklu öğrenciler de sağlık şartlarını sağladığını gösterir bir belgeyi yetkili bir kurumdan getirecek veya bu belgeyi SHGM tarafından yetkilendirilen bir sağlık kuruluşundan alacak ve pilotluk yapmasının bir sakıncası olmadığını gösterir adli bilgi belgesini INTERPOL’den veya vatandaşı olduğu ülkenin adli kurumundan getirmelidir. Adli sicil belgesini en geç 4. sömestrde, uçuşlardan önce yenilemelidir.

Profesyonel Pilotluk Eğitim Ücreti ve Bursu

Yıllık Öğrenim Ücreti 10.000 €
ATPL Eğitimi Uçuş Masrafı 2. sınıf 11.000 €
3. sınıf 11.000 €
4. sınıf 13.000 €
Hazırlık Sınıfı Yıllık Ücreti 5.600 €

ÖSYM Tam Burs

Yıllık Öğrenim Ücreti Tam Burs
ATPL Eğitimi Uçuş Masrafı Tam Burs
Hazırlık Sınıfı Yıllık Ücreti Tam Burs

Kayıt İçin Gerekli Belgeler ve Şartlar
Girne Üniversitesi aday öğrenciler kısmında yer alan, kayıtlarda aranan şartlar geçerlidir. Ayrıca;

 • 1 inci Sınıf Sağlık Raporu (Yetkili hastaneler shgm.gov.tr/doc/hastaneler.doc)
 • Pilot Aptitude Psychometric Inventory (PAPI) test sonuçları PAPI testinin her bölümünden en az 6 veya “low risk” almış olmalıdır. Öğrenime başlamadan önce getirilecek PAPI sonuçlarında 6’nın altında alınan notlar var ise genel ortalamasının en az 8,5 ve üzeri olması kabul edilebilir. 5. sömestrde ikinci kere girilebilecek bu testin kısımlarından en az 6 veya “low risk” seviyesinde sonuç almalıdır. Uçuşlar sırasında öğrencinin durumu baş uçuş öğretmenince değerlendirilip uçuştan men edilebileceği de hatırlatılır.
 • Adli sicil belgesi
 • İngilizce Seviyesini gösterir belge (ICAO Level 4 sınavından başarı veya Test of English as a Foreign Language (TOEFL)’dan en az 550 (kağıt bazlı), 213 (bilgisayar bazlı), veya 79-80 (internet bazlı) veya International English Language Testing System (IELTS)’den en az 6.0). Böyle bir belge bulunmuyor ise İngilizce Hazırlık Okulu’nun düzenlediği sınavda istenen yeterlilik düzeyinde başarılı olanlar fakültede eğitimlerine doğrudan devam ederler. Başarılı olamayanlar ise istenen yeterlilik düzeyine ulaşmak üzere Hazırlık Okulu programına katılırlar. TOEFL ve IELTS test sonuçları test gününden sonra iki yıl geçerli kabul edilecektir. TOEFL, IELT sonuçları bulunmuyorsa öğrenci 5. Sömestre kadar en az ICAO Level 4 seviyesinde İngilizce bildiğini belgelemek zorundadır.

Uluslararası Öğrenci Adayları İçin Başvuru Şartları

Uluslararası öğrenci adayı, Girne Üniversitesi’nde eğitim almak isteyen fakat KKTC vatandaşı, veya KKTC’de mülteci veya göçmen olmayan başvuru sahibi olarak tanımlananlardır. Girne Üniversitesi göçmen olmayan öğrenci adayların başvurularını kabul edebilir ve kayıtlarını yapabilir. Bu hakka sahip kişilerin dönemin açılış tarihinden en az 60 gün önceden başvurularını yapmış olmaları gerekir.

Lise Mezunlarından Başvuru Sırasında Aranan Belgeler

 • Resmi lise not dökümü (transcript)
 • Eğer mezun olunan lise KKTC veya Türkiye dışındaysa, GPA ortalaması 4.0 üzerinden en az 2.0 veya daha yüksek olmalıdır, ayrıca aşağıdaki tabloda (Tablo 1), ek olarak gerekenler verilmiştir.
 • Okul yöneticisinden veya öğretmenlerinden iki adet tavsiye/referans mektubu. Aileden veya akrabalardan referans mektubu kabul edilmez.
 • Lise mezuniyeti sonrasındaki çalışma hayatını da içeren özgeçmiş (20 yaş üzerinde olanlar için)

Transfer Öğrenci Olarak Başvuranlar

 • Başvurudan önce eğitim alınan tüm kurumlardan resmi transkriptler.
 • Başvurunun kabul edilebilmesi için önceden mezun olunan/eğitim alınan kolej veya üniversiteden elde edilen not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olmalıdır. Eğer mezun olunan/eğitim alınan veya transfer olunacak eğitim kurumu KKTC, Türkiye veya AB sınırları dışındaysa, transkriptin Türk Yüksek Eğitim Standartlarına göre geçerliliği ve uyumu onaylanmış bir Kredi Değerlendirme Ajansı tarafından değerlendirilmelidir.

Önemli not:  KKTC ve Türkiye dışından gelen bütün uluslararası öğrenci adayları aldıkları her kursun içeriğinin resmi bir değerlendirmesini sağlamak zorundadırlar. Değerlendirme, not ortalamasını vermeli, İngilizce olmalı, ve doğrudan Yabancı Kredi Değerlendirme Ajansı (Foreign Credential Evaluation Agency – FCE) tarafından Girne Üniversitesi’ne gönderilmelidir. Eğer FCE değerlendirme için bir ücret talep ederse, değerlendirme ücreti başvuran aday tarafından doğrudan FCE’ye ödenecektir.

 • Uluslararası başvuruların değerlendirilmesi için başvurudan önce öğrencinin yükseköğrenime hazır olup olmadığını belirleyen SAT testi veya muadilini alması önerilir.

Kayıt-Kabul Aşamasında İstenen Belgeler 

 • Başvuru formu
 • Diplomanın aslı
 • Pasaport (sonradan iade edilecektir)
 • Son eğitim aldığı okuldan 2 referans mektubu
 • Transfer öğrenciler için akademik transkript veya onaylı kopyası ve aldıkları derslerin tanımları ve içeriği
 • Eğer varsa, İngilizce yeterliliği belirten bir doküman
 • SHGM tarafından yetkilendirilen sağlık kuruluşlarından veya ülkesindeki yetkili sağlık kuruluşlarından 1. Veya 2. Sınıf sağlık belgesi getirmelidir (2. Sınıf belge alinmiş ise üçüncü yıl 1. Sınıf sağlık belgesi getirmek zorundadır).
 • PAPI testi sonucu
 • Aşağıdaki belgelerin herhangi biri ayrıca kabul edilmektedir.

TABLO 1. KABUL EDİLEN BELGELER

SAT 1  En az 1000 toplam puan
GCE (A level) En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 1 konuda A (matematik, kimya veya fizik)  düzeyi ve 4 konuda O düzeyi
 ACT  (American College Test) En az 21
Lübnan’da yapılan Bakalorya (Baccalaureat Libanais) En az 12/20
Ürdün ve Filistin’de yapılan Tawjihi Sınavı Sayısal puanla öğrence alan bölümler için Scientific Stream’den en az 80 / 100EA puanla öğrenci alan bölümler için Industrial ve/veya Commercial Stream’den en az 80 / 100
Bakalorya diploması Diploma notu en az 24
Fransız Bakaloryası Diploma notu en az 10 / 20,
ABITUR derecesi En fazla 4
Çin Halk Cumhuriyeti’nde yapılan Gaokao sınavı Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden en az 450 puan,
Suriye’de yapılan Al-Shahada- Al Thanawiyya (Baccalaureate) sınavı İlgili dalda en az 160 / 240
Libya’da yapılan Al-Shahada- Al Thanawiyya (Baccalaureate) sınavı İlgili dalda en az 160 / 240
İran’da lise diploma notu (Diplome Debirestan) ve Pishdaneshgahi bitirme notu En az 12 / 20
Kazakistan Ulusal Üniversite Testi Sınavı En az 70 / 120
Nijerya yapılan WACE/NECO sınavı En az C (6derste)
Senegal Bakaloryası Başvurulan programın puan türünde en az 12 / 20
Matura derecesi Diplomaya sahip olmak
Belirtilen sınav veya diplomaların dışında adayların varsa kendi ülkelerinde aldıkları ulusal sınav sonuçları Toplam puanın en az % 45’i

*NOT: Gerekli puanı toplayamamış öğrencilerimizi Hazırlık Okulumuza yönlendiriyoruz.

Akreditasyon için başvurulan ajans, değerlendirilen derslerle ilgili sonuçları doğrudan aşağıda belirtilen adrese göndermelidir:

Girne Üniversitesi
Uluslararası Ofis
Girne, Mersin 10 Turkey

Uluslararası Öğrenci Kaydı İçin İletişim Bilgileri:
Gülden Aydar Ünlü
Öğrenci İşleri Daire Başkanı
E-mail: [email protected]  veya [email protected]

*12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlardan, 1/3/1926 tarihli ve 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçlarından, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan, Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlardan, Devletin güvenliğine karşı suçlardan, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan, milli savunmaya karşı suçlardan, Devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan, 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanununun 384 üncü maddesinde yer alan nakliye ve muhabere vasıtaları aleyhindeki suçlar ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 223 üncü maddesinde yer alan ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması suçlarından veya 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanuna muhalefetten hüküm giymemiş olmak ve bunu gösteren Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak arşiv kayıtlı Adli Sicil Belgesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir